Video opnamen

Als u een video opname gebruikt in de eredienst verneemt de betreffende predikant graag waar en wanneer deze is gebruikt.

Psalm 16: 3, 4, 5
Psalm 49: 2, 5
Gezang 22: 1, 2, 3, 4
Psalm 73: 9, 10, 11
Gezang 22: 5, 6, 7

Lezen: Lucas 20: 27-40
Tekst: Zondag 22

Ds. L. Heres

Datum opname: 2018-04-29

Copyrights © 2018, Digitale Kerkbank. All rights reserved.

Cast: Digitale Kerkbank


Download deze opname

We hebben Christus nodig als onze troost
Dat weten we door de kennis van
1. onze ellende
2. onze verlossing
3. onze dankbaarheid

Psalm 31: 2, 9
Psalm 16: 1, 3
Psalm 116: 1, 2, 3, 4
Psalm 116: 5, 6, 7
Psalm 116: 8, 9, 10

Lezen: Romeinen 14: 1 - 12
Tekst: Zondag 1

Ds. L. Heres

Datum opname: 2018-04-29

Copyrights © 2018, Digitale Kerkbank. All rights reserved.

Cast: Digitale Kerkbank


Download deze opname

Psalm 42: 1, 7
Psalm 125: 2, 4
Psalm 23: 1, 3
Psalm 147: 1, 7
Psalm 119: 40, 66
Psalm 32: 1, 3

Lezen:
Johannes 10: 1-5
Efeziërs 1: 1-14
Dordtse Leerregels II art. 8-9; V art. 9

Tekst:
Zondag 21

Ds. L. Heres

Datum opname: 2018-04-22

Copyrights © 2018, Digitale Kerkbank. All rights reserved.

Cast: Digitale Kerkbank


Download deze opname

Voor Gods aangezicht leren zondaren uit genade te leven
1. de zonde leren kennen
2. de genade leren kennen
3. het leven uit genade leren kennen

Psalm 34: 1, 2
Psalm 32: 1, 2
Psalm 51: 1, 2
Psalm 6: 1, 3
Psalm 51: 4, 7

Lezen: Psalm 51
Tekst: Zondag 51

Ds. L. Heres

Datum opname: 2018-04-15

Copyrights © 2018, Digitale Kerkbank. All rights reserved.

Cast: Digitale Kerkbank


Download deze opname

God maakt zijn werk af door Jezus Christus
1. de toerusting van de gemeente
2. de leiding over de gemeente

Psalm 80: 1, 10
Psalm 78: 1, 2, 20
Psalm 23: 1, 3
Psalm 24: 2, 3, 4
Psalm 134: 3
Psalm 40: 3, 7

Lezen: Hebreeën 13
Tekst: Hebreeën 13: 20-21

Ds. L. Heres

Datum opname: 2018-04-15

Copyrights © 2018, Digitale Kerkbank. All rights reserved.

Cast: Digitale Kerkbank


Download deze opname© 2018 GK Zwijndrecht e.o.