Agenda

02-03-2020 Kerkenraad smal


03-03-2020 Vrouwenvereniging: Het Woord getrouw

Hosea 7 en 8

07-03-2020 Landelijke contactdag

Dit jaar is het thema voor de landelijke contactdag: 'Kerk en jongeren', een actueel
onderwerp waarbij veel ter sprake kan komen wat betreft ervaring en beleving van jong
en oud. We hebben ds. De Jag er bereid gevonden om hierover te spreken onder de titel: "Boomer en Beamer"
aanmelden:www.landelijkecontactdagen.nl

© 2019 GK Zwijndrecht e.o.