Blog

Vrijheid in gebondenheid

Galaten 5:13

Pinksteren: vrucht dragen onder druk

Johannes 15: 5

De vreugdebode, die vrede aankondigt

Jesaja 52: 7

En de Here keerde Zich om en zag Petrus aan.

Lucas 22:61a

Hoe Gods aanwezigheid zorgt voor een leven in heiliging

n.a.v. 2 Tessalonicenzen

Christenen in de wereld

1 Petrus 2:12

De bediening en de dienaar van het Woord

Ambt en ambtsdrager

De eredienst in adventstijd

Openbaring 1: 3-5a

De eredienst

Hebreeen 10: 19,22,25

God heeft recht op ons leven

...Jezus Christus is Here...

Bruid van Christus

Efeziers 5: 29,30

Liefde mag wat kosten

Lucas 6: 32

Hij in ons en wij in Hem

Op die dag zult u weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u - Johannes 14:20

Leven uit de Geest en zingen uit de Geest

Ik heb recht en gerechtigheid gedaan, geef mij niet over aan mijn verdrukkers

Een algemeen geloof

Wat moet een christen geloven?

Een gekruisigde Koning

Johannes 18:28-19:16a

Wat zegt God tegen ons in de doop?

Doopformulier Gereformeerd Kerkboek

Gods bedoeling met gezag

Numeri 16: 3 - 20: 10

Alles wijst naar Christus

Matteus 2: 9b

Door lijden tot heerlijkheid

Romeinen 8: 20-21

Juichende engelen

Job 38: 7/Lucas 15: 10

De drijvende bijl

2 Koningen 6: 1-7

Ik wil de HERE loven en prijzen?

Ps. 111:1/Ps. 146:1(berijmd)

Fundament en gebouw

1 Korintiers 2: 5

Gemeenschap met een God en drie afzonderlijke Personen

Efeziers 2 en Johannes 14

Arm geworden om rijk te maken

Deuteronomium 15

De vergevende kracht van de Opgestane

HC vraag en antwoord 45

Het lijden van Christus

De betekenis van het kruis...

De belofte verkrijgen

Hebreeen 10: 36

Het kwade ten goede gedacht

n.a.v. Genesis 49:29-50:26

Buigen voor de Koning uit Juda

n.a.v. Matteus 2: 2

Een wereldleider schept verwachtingen

n.a.v. Genesis 25: 19-34

Opnieuw beginnen op Gods weg

n.a.v. Genesis 10:1-12:4

© 2024 GK Zwijndrecht e.o.