Contact

Predikant:

Ds. L. Heres
Jan Steenlaan 32
3351 RB Papendrecht
Tel. 078-8795820
Email: dominee@gkzwijndrecht-eo.nl

Scriba:

P.M.J. Verkuil
Steilsteven 74
3356 MD Papendrecht
Tel. 06-22918465
Email: scriba@gkzwijndrecht-eo.nl

Diaconie:

J. Kranghand
Tel: 06-34034226
Email: diaconie@gkzwijndrecht-eo.nl
Bankrekening van de diaconie:
NL25 RABO 0134.4276.37 t.n.v Diaconie Geref. Kerk Zwijndrecht.

Penningmeester:

S.G.J. Verkuil - Groeneveld
Email: penningmeester@gkzwijndrecht-eo.nl
Bankrekening van de kerk:
NL48 RABO 039.76.23.143 t.n.v Geref. Kerk Zwijndrecht e.o. te Zwijndrecht.

Doelstelling: Onderhouden van gereformeerde erediensten, in stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevordering van de Gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiele en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diakonale arbeid).

RSIN 850826354
 
Vragen over de site email naar webmaster@gkzwijndrecht-eo.nl

 

© 2019 GK Zwijndrecht e.o.