Contact


Predikant:
Ds. L. Heres
Jan Steenlaan 32
3351 RB Papendrecht
Tel. 078-8795820
Email: dominee@gkzwijndrecht-eo.nl

Scriba:
L. Roorda
Renettengaarde 1
3181PW Rozenburg
Tel. 0181-216493
Email: scriba@gkzwijndrecht-eo.nl

 

Diaconie:
R.C Cress
Tel: 06-48468198
Email: diaconie@gkzwijndrecht-eo.nl
Bankrekening van de diaconie:
NL25 RABO 0134.4276.37 t.n.v Diaconie Geref. Kerk Zwijndrecht.

Penningmeester:
P.M.J. Verkuil 
Tel. 06-41714601
Email: penningmeester@gkzwijndrecht-eo.nl
Bankrekening van de kerk:
NL48 RABO 039.76.23.143 t.n.v Geref. Kerk Zwijndrecht e.o. te Zwijndrecht.


Boekhouder Gereformeerde Kerk Zwijndrecht:
F. van Baardewijk
Tel. 06-45584881
Email: info@efvebeservices.nl

Doelstelling: Onderhouden van gereformeerde erediensten, in stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevordering van de Gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiele en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diakonale arbeid).

 

RSIN 850826354
 
Vragen over de site email naar webmaster@gkzwijndrecht-eo.nl

 

Nieuws

Gereformeerde Kerken Nederland.

Harderwijk,7 oktober 2017.

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

-------------------------------

Op DV 22 oktober hoopt Ds. R. v/d Wolf in de middagdienst voor te gaan.

Nieuwste blog - 27-09-2017
De drijvende bijl
2 Koningen 6: 1-7

Lees deze blog