Nieuws

Persbericht
07-10-2017 


Gereformeerde Kerken Nederland.Harderwijk, 7 oktober 2017. De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.


Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
01-06-2017 


Met ingang van 18 juni 2017 start Deo Volente de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. (GKN) met kerkdiensten in Harderwijk onder verantwoordelijkheid van de GK Zwolle e.o.De kerkdiensten worden gehouden in het gebouw Beetsstraat 17 te 3842 AJ Harderwijk. Op zondag 18 juni 2017 gaat in de morgendienst ds. R.J. Visser uit Zwolle voor. In de middagdienst ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De aanvangstijden van de diensten zijn 9:30 uur en 16:30 uur. Na de morgendienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.Voor inlichtingen of informatie: www.gkharderwijkeo.nl, persoonlijk: de heer J.W. Meijer, tel. 0611510655 of via gkharderwijkeo@hotmail.com.


Kerstfeest 2016 Zwijndrecht & Goes
11-12-2016 

 Kerstfeest 2016 Zwijndrecht & Goes

 

Broeders en zusters,

 

1e Kerstdag zullen we, zo de Here wil, weer met elkaar het feest van Christus’ geboorte gedenken en vieren. We willen dat doen door samen te zingen en te lunchen. Wij nodigen u hiervoor van harte uit! 

Locatie: Develsteincollege te Zwijndrecht 

Wanneer: Zondag 25 december 

Tijdstip: Aansluitend aan de ochtenddienst 

Wat: Zingen, lezen, eten, etc. 

Let op: De middagdienst begint om 14:00 uur 

Vindt u, vindt jij het leuk om een actieve bijdrage te leveren in het organiseren of maken van gerechten?

Wilt u of jij een invulling geven aan het programma van het kerstfeest?

Zo ja, dan nodigen we jullie van harte uit dit aan ons door te geven. 

Tevens willen wij graag van een ieder het volgende weten: 

§ Of u het kerstfeest meeviert;

§ Met hoeveel personen u komt;

§ Of u wat klaar wilt maken;

§ Neemt u gasten mee? (Zo ja, hoeveel? Kinderen?);

§ Wilt u iets zingen, spelen of voordragen, ect. 

Reacties en/of ideeën zijn van harte welkom!

U mag ze mondeling aan ons doorgeven of per e-mail doorsturen aan: petersa87@gmail.com

Alvast van harte bedankt.

De activiteiten commissie. 


Diensten in Amersfoort
29-05-2016 

 Onder verantwoordelijkheid van de GK Ede e.o. worden er voor de wijk Amersfoort e.o. D.V. vanaf 5 juni 2016 elke zondag twee kerkdiensten gehouden om 10.00 uur en om 16.30 uur.


Adres: Aula Oud Leusden, Vlooswijkseweg 2, Leusden.


Extra vergaderplaats in Gorssel
13-05-2016 

 Extra vergaderplaats in Gorssel 

Vanaf 22 mei 2016 wordt er in Gorssel 's middags Erediensten gehouden.                 

Locatie: Hoofdstraat 27, 7213 CW  Gorssel

Tijd: 16:30 uur

http://www.gereformeerdekerkgorssel.nl


LANDELIJKE DAG op zaterdag 13 februari 2016 in de Immanuelkerk te Bunschoten
14-01-2016 

LANDELIJKE DAG op zaterdag 13 februari 2016 in de Immanuelkerk te Bunschoten

Een gezamenlijk initiatief van de studiegroepen Noord- en Midden-Nederland                     

 

Een werkgroep van de  Studiegroepen Noord-Nederland (SNN) en Midden-Nederland (SMN), bestaande uit leden van GKv, DGK en GKN, organiseert een Landelijke Dag op zaterdag 13 februari 2016.

 

Het thema van de dag is: Gereformeerd zijn en blijven. Daarbij zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

·         wat is gereformeerd?

·         gereformeerd in de praktijk

·         samen gereformeerd

's Morgens zijn er drie sprekers: ds. H.W. van Egmond, emeritus-predikant GKv Ten Boer,

br. D.J. Bolt, lid DGK Opeinde, redacteur een in waarheid en ds. J.R. Visser, predikant GKN Zwolle e.o..

In de middag is er een forum waarin o.a. de drie sprekers en ds. K. Folkersma, emeritus predikant GKv Spakenburg-Noord, ds. E. Heres, predikant DGK Dalfsen en br. J. Peters, lid GKN Zwijndrecht e.o., redacteur Weerklank, zitting hebben. De leiding van de dag is in handen van ds. H.G. Gunnink, emeritus-predikant GKv Ten Boer en Zuidwolde.

De dag begint om 10.00 uur en het programma duurt tot 15.15 uur. De deuren gaan om 9.00 uur open en tussen de middag en na afloop is er alle gelegenheid voor ontmoeting en onderling gesprek.

Voor een goede voorbereiding is het wenselijk dat deelnemers zich vooraf aanmelden via e-mail: landelijkedag2016@gmail.com met vermelding van het aantal personen, zo mogelijk met adres en telefoonnummer. Maar wie zich vooraf niet kan of wil  aanmelden is ook welkom.

 

De Landelijke Dag  kan financieel worden gesteund door een  gift op:

NL64ABNA0499960106 t.n.v. Studiegroep Midden Nederland (ANBI)

Werkgroep Landelijke Dag

Durk Jan Bolt

Frans van de Groep

Ina Koning

Tjitse Lawerman

Johan de Leeuw

 


Beroep op ds. J.R> Visser
11-09-2015 

PERSBERICHT - 11 SEPTEMBER 2015

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

Beroepen door de Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o.: ds. J.R. Visser, predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Dronten-Noord.


Locatie middagkerkdienst 1e paasdag
25-03-2015 

Pietermankerk


Locatie middagkerkdienst 1e paasdag aanvang 16:00


 
Kerkgebouw: Pietermankerk

Burgemeester Pijl Hogeweglaan 1

3335 LA Zwijndrecht


Er is gelegenheid tot crèche in het Develsteincollege.

Na de dienst is er gelegenheid tot feliciteren en er zal dan koffie zijn.Route van Develstein college naar Pietermankerk.

www.google.nl/maps/dir/Pietermankerk/DevelsteinCollege
prof. dr. J. Douma
29-12-2014 

Op zaterdag 15 november 2014 maakte prof. dr. J. Douma bekend de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te verlaten en zich aan te sluiten bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN).In het boekje 'AFSCHEID van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)' legt hij verantwoording af van zijn keus.

Zondagochtend 4 januari 2015 hoopt prof. dr. J. Douma voor te gaan in de Gereformeerde Kerk Twente (GKN) te Borne. De eredienst begint om 10.00 uur in wijkgebouw “De Letterbak” aan de Clematishof 6, 7621 CV te Borne. Gereformeerde Kerk Twente (GKN)

====================================================


Hervormingsdag
10-10-2014 
Maarten Luther sloeg in 1517 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Een persoonlijke, keuze en publieke actie met grote gevolgen. De kerk was in verval. Mensen maakten de dienst uit.

Ook in 2014 een belangrijk moment om bij stil te staan, vragen over te stellen en van te leren.

In een bijeenkomst op DV vrijdag 31 oktober 2014 in Ermelo zal ds. L. Heres aan de aan de hand van de thema’s

               Sola scriptura (alleen door de Schrift)

              Sola gratia ( alleen door genade)

              Sola fide (alleen door het geloof)

ingaan op vragen als:

               Welke betekenis had deze actie toen voor de kerk en haar leden ?

              Welke betekenis heeft de reformatie nu voor de kerk en haar leden?

              En waar staan wij en wat doen wij?

De bijeenkomst begint om 19.45 uur. De deuren van de Immanuelkerk gaan om 19.00 open.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Studiegroep Midden Nederland.


De Schrift spreekt duidelijke taal.
30-04-2014 

Persbericht

 Op DV dinsdag 20 mei  2014 organiseert de Studiegroep Midden Nederland een informatieavond in de regio Ede

Jaap Peters uit Capelle aan den IJssel komt dan spreken over:


“De Schrift spreekt duidelijke taal.”


Woord en kerk, vast aan elkaar verbonden!


De avond  begint om 20.00 uur en wordt gehouden in kerkgebouw Elim, Stakenberg 94, 6718DG Ede.

www.studiegroepmiddennederland.nl


Persbericht-Studiegroep Midden-Nederland
22-10-2013 


Dinsdagavond 19 november 2013 organiseert de

Studiegroep Midden-Nederland

een informatieavond in de regio Leiden-Amsterdam


Spreker is Jaap Peters

redacteur van het gereformeerd maandblad

Weerklank
voorheen redacteur van Eén in Waarheid


Onderwerp

Zo zegt de HERE: ‘nabij u is het Woord’

Over de Waarheid binnen de GKV in de context van deze tijd


Aanvang 20.00

In het witte kerkje van de GKv te Lisse


Prinsessestraat 1   2161RL Lisse

www.studiegroepmiddennederland.nl

AfficheOpen huis Gereformeerde Kerk Ede
10-04-2013 

OPEN HUIS

 

Zaterdag 20 april organiseert de Gereformeerde Kerk Ede-Veenendaal e.o., wijk van de GK Zwijndrecht e.o. een open huis in het kerkgebouw Stakenberg 94, 6718 DG Ede. 


Ruim 3 maanden maakt de gemeente nu gebruik van het witte houten kerkgebouw in de wijk Kernhem. Nu de winter echt voor bij is wordt het tijd om de deuren open te zetten en relaties, belangstellenden en buurtbewoners uit te nodigen. Om eens kennis te maken met gemeenteleden, de predikant, de binnenkant van het gebouw, etc.

U bent op 20 april van harte welkom tussen 14.00 en 17.00 uur.  

Tijdens het open huis is er een expositie van een aantal schilderstukken van Margreet Jonker uit Kampen.Ander onderkomen Gereformeerde Kerk Zwolle e.o (De Vijverhoeve)
29-01-2013 

Vanaf zondag 3 februari  a.s. worden de erediensten van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. gehouden in het Verenigingsgebouw “De Kandelaar”, J.W. van Lenthestraat 2, in ’s-Heerenbroek.

Ruim  3 jaar heeft de kerk gebruik mogen maken van de zalen van Partycentrum “De Vijverhoeve”, Noordelijke Ruitenweg 1, in Zwolle, waarvoor we de eigenaar, familie Wijnands dankbaar zijn. In overleg met hen is de kerk op zoek gegaan naar een andere locatie. In “De Kandelaar” hoopt de kerk voorlopig een geschikt onderkomen gevonden te hebben. Het gebouw wordt gehuurd voor de zondagse erediensten. Voor andere activiteiten, zoals catechisaties, kan gebruik worden gemaakt van een basisschool. De erediensten beginnen vanaf zondag 3 februari a.s. om 10.00 uur en 16.30 uur. Voor meer informatie en een routebeschrijving wordt verwezen naar de website: www.gereformeerdekerkzwolle.nl.


‘Nieuw‘ kerkgebouw Gereformeerde Kerk ----------- Ede-Veenendaal e.o.--------------
28-12-2012 

Vanaf 6 januari worden de kerkdiensten van de GK Ede-Veenendaal e.o. (GKN) gehouden in het kerkgebouw Stakenberg 94 6718 DG te Ede. De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en 16.30 uur.

Op oudjaarsavond om 19.30 uur staat de laatste kerkdienst in de Cavaljé zaal van de Noorderkerk  gepland.  In deze dienst hoopt  ds. L. Heres voor te gaan. Bijna een jaar is van de locatie  aan de Amsterdamseweg in Ede gebruik gemaakt. In verband met verbouw tot kantoren en multifunctionele ruimte komt daar nu een eind aan.


Per 1 januari 2013 draagt de Hervormde Gemeente Ede het semi permanente kerkgebouw, dat is gesitueerd in de nieuwbouw wijk Kernhem, over aan GK Ede-Veenendaal e.o. Met ingang van diezelfde datum is met de burgerlijke gemeente Ede een huurovereenkomst aangegaan voor de grond. Het gebouw omvat een kerkzaal met 60 tot 100 zitplaatsen, een consistorie/vergaderruimte en een separate crèche unit. Naast de zondagse kerkdiensten is er ruimte voor de catechisatie en andere gemeenteactiviteiten zoals bijbelstudieverenigingen. In overleg  is het gebouw beschikbaar voor gebruik door derden. 


Bevestiging en intrede kandidaat L. Heres Mth.
04-11-2012 

Zaterdag 17 november zal DV, kandidaat L. Heres Mth  bevestigd worden in het ambt van dienaar van het Woord en zijn intrede doen als predikant van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. en de wijken Vliedberggemeente GK Goes e.o. en GK Veenendaal e.o..

De bevestiging zal plaats vinden in een eredienst die begint om 11.00 uur. Voorganger is ds. R. van der Wolf predikant van de GK Hardenberg e.o.

De eredienst waarin kandidaat L. Heres Mth intrede doet begint om 15.00 uur.

De kerkdiensten worden gehouden in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht.

Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.(GKN),


scriba@gkzwijndrecht-eo.nl


Persbericht uitgebracht beroep
31-07-2012 

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

Kandidaat L. Heres MTh te Apeldoorn heeft het op hem uitgebrachte beroep naar de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o., incl. de wijken GK Veenendaal e.o. en GK Goes e.o. (Vliedberggemeente) aangenomen en bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep naar de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (De Vijverhoeve)


beroep uitgebracht op kandidaat L. Heres
09-06-2012 

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

In de vacature van dienaar van het Woord heeft de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o., incl. de wijken GK Veenendaal e.o. en GK Goes e.o. Vliedberggemeente, een beroep uitgebracht op kandidaat L. Heres uit Apeldoorn.regionale avond Gouda en Hengelo
21-04-2012 


Broeders en zusters,

woensdag 9 mei a.s. wordt DV in Gouda een regionale avond georganiseerd
.

Ds. E. Hoogendoorn houdt een lezing onder de titel:

kerkverband en oecumene: katholiek gereformeerd.

o.a. over de kleine oecumene GKV, CGK en NGK

Ds. E. Hoogendoorn is predikant van de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus), zijn weblog is te vinden op http://www.gereformeerdekerkkampenichthus.nl/hoogendoorn/
 


De regionale avond wordt gehouden in de aula van de Driestar te Gouda, Burgemeester Jamessingel 2 , 2803 PD. De avond begint om 20.00 uur

In de pauze is er ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek. Ook is er dan gelegenheid tot het stellen van (schriftelijke) vragen. Voor de pauze wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.


De avond is een initiatief van de Studiegroep Midden-Nederland.

www.studiegroepmiddennederland.nl


Het belooft op 9 mei een leerzame avond te worden, u bent van harte welkom.

Voor wie de afstand te groot is op dinsdagavond 5 juni 2012 staat een 2e regionale avond in Hengelo gepland. Ook daar zal ds. Hoogendoorn spreken.

Heeft u vragen of onderwerpen die u graag aan ds. Hoogendoorn zou willen voorleggen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de vorige regionale avond  over “Trouw aan de Bijbel waarom eigenlijk?”, of over bepaalde kerkelijke ontwikkelingen, dan kunt u dit  kenbaar maken via e-mail:  studiegroepmiddennederland@gmail.com


Johan de Leeuw, Ermelo.


Gouda Hengelo


Examen br. L. Heres mt.
14-04-2012 


 In een vergadering van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op vrijdag 13 april 2012 te Wijthmen, heeft br. L. Heres mt. te Apeldoorn zijn preparatoir examen afgelegd en is hij toegelaten om gedurende een periode van één jaar te staan naar het ambt van dienaar van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)


Kerkdiensten GKN in Noorderkerk te Ede
10-02-2012 


De Gereformeerde Kerk Veenendaal e.o.,wijk van de GK Zwijndrecht e.o. gaat het wijkgebouw Elim aan de Maanderbroekweg op de grens van Veenendaal en Ede verlaten. Met ingang van 12 februari worden de kerkdiensten gehouden in de Cavaljézaal van de Noorderkerk in het centrum van Ede. De aanvangstijden van de kerkdiensten blijven ongewijzigd. De morgendienst begint om 10.00 u en de middagdienst om 16.30 uur. Tijdens de morgen dienst is er oppas voor de allerkleinsten mogelijk.


Het nieuwe adres is :

Cavaljézaal, Noorderkerk Amsterdamseweg 9. 6711 BE Ede.

Voor vragen over kerkzaal en vervoer: N.A.C.Smit nacsmit@live.nl 033 2456223.

Voor inlichtingen en informatie: j.f.deleeuw@wanadoo.nl tel.06 53672343 www.gereformeerdekerkennederland.nl.


Persbericht
17-06-2011 

Samenkomsten GKN in Nijkerk.

 

Vakantietijd nadert. Vergeten we niet aandacht te schenken aan Gods Boeken ?!

Het Boek van de Bijbel én het Boek van de natuur, zijn schepping.

Op al onze reizen. Oók als we thuis blijven.

 

Op zondagavond 26 juni zal DV in het kerkgebouw Bernhardstraat 46 3862 CL te Nijkerk een samenkomst worden gehouden. Aanvang 19.30 uur. Voorganger is ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.

 

Thema:    Prijs de glorie van uw God!

·         in de tentoonstelling van zijn scheppingswerken

·         in de handleiding van Zijn Woord

·         in zijn reddende genade.

Na de samenkomst is er gelegenheid koffie te drinken. U bent van harte welkom.

De volgende samenkomst in Nijkerk staat gepland op zondagavond 28 augustus 2011.

Voor informatie en vragen over vervoer: j.f.deleeuw@wanadoo.nl tel.06 53672343 www.gereformeerdekerkennederland.nl.Persbericht
16-05-2011 


Samenkomsten GKN in Nijkerk

Na evaluatie heeft de kerkenraad van de GK Zwijndrecht e.o., besloten, naast de kerkdiensten in Veenendaal, nog 3 keer op zondagavond een extra samenkomst in Nijkerk te houden. Belangstelling en verzoeken uit de regio Nijkerk/ Amersfoort/ Bunschoten-Spakenburg/ Zeewolde/ Harderwijk/ Ermelo/ Barneveld hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Op DV 29 mei is de eerste samenkomst. Aanvang 19.30 uur. Voorganger is ds. R. van der Wolf uit Hardenberg. Op DV 26 juni is de volgende samenkomst, waarin ds. E. Hoogendoorn uit Kampen hoopt voor te gaan. Plaats kerkgebouw Bernhardstraat 46 3862 CL te Nijkerk. De datum van de derde samenkomst wordt binnenkort vastgesteld

Voor inlichtingen en informatie: j.f.deleeuw@wanadoo.nl tel.06 53672343 www.gereformeerdekerkennederland.nl.


Persbericht
14-04-2011 


Goes, 6 april 2011

Sinds 25 februari j.l behoort  de Vliedberggemeente in Goes tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN ). De broeders en zusters in Goes hebben zich op 24 maart onder opzicht en tucht gesteld van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.. Onder de naam Vliedberggemeente, Gereformeerde Kerk Goes e.o. zullen zij fungeren als een zelfstandige wijk van de gemeente te Zwijndrecht.

Voor meer informatie:

Email: vliedberggemeente@gmail.com
Persbericht
09-04-2011 


Aansluiting Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. bij kerkverband Gereformeerde Kerken Nederland  (GKN) na 6 weken geëffectueerd.

Op 25 februari 2011 is door de GKN besloten het verzoek van de in januari uit de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) getreden broeders en zusters tot aansluiting bij de GKN, in te willigen.

De Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. maakt als zelfstandige gemeente deel uit van het kerkverband GKN.De kerkenraad wordt gevormd door  2 ouderlingen en een binnenkort te benoemen diaken. Voorlopig worden de kerkdiensten nog gehouden in de historische synagoge aan de Julianastraat 18 te Dalfsen. Naar een grotere kerkzaal wordt  omgezien. Elke zondag wordt er een preek gelezen en kijkt en luistert de gemeente naar live erediensten vanuit Kampen en Hardenberg. Aanvang van de diensten  is 10.00 uur en 16.30 uur. De predikanten uit de GKN zullen af en toe  voorgaan in de kerkdiensten. DV zondag middag 10 april preekt ds. E Hoogendoorn uit Kampen en op 17 april  hoopt ds. R. van der Wolf uit Hardenberg  in de morgendienst voor te gaan. In augustus starten de catechisatie lessen.

Voor informatie:

GK Dalfsen e.o.  www.gereformeerdekerkdalfsen.nl

GKN www.gereformeerdekerkennederland.nl


Persbericht
22-03-2011 


De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (wijk Veenendaal), behorend bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland, zal DV op zondag 27 maart voor de derde maal een samenkomst beleggen in Nijkerk. Voorganger is ds. R. van der Wolf uit Hardenberg.


Begin april worden de eerste drie samenkomsten geëvalueerd op een gemeentevergadering in Veenendaal. Daarna zal de kerkenraad besluiten of, in welke vorm en met welke frequentie, de samenkomsten in Nijkerk (of elders) worden voortgezet. Tot nu toe zijn de samenkomsten goed bezocht. Steeds kon gebruik gemaakt worden van het fraaie kerkgebouw van de NAK aan de  Bernhardstraat 46 3862 CL te Nijkerk. Centraal in de samenkomsten staan lofzang, gebed en Woordverkondiging. Van de geboden gelegenheid om na te praten wordt ruimschoots gebruik gemaakt. De samenkomsten beginnen om 19.00 uur. In de eerste samenkomst op 30 januari ging ds. R. van der Wolf voor, op 27 februari Ds. E. Hoogendoorn uit Kampen. Organist is Jan Stoorvogel uit Ede.


Voor inlichtingen en informatie:

j.f.deleeuw@wanadoo.nl tel.06 53672343

www.gereformeerdekerkennederland.nl.


Persbericht
12-03-2011 


Op zondagavond 27 maart wordt onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. vanuit de wijk Veenendaal in het kerkgebouw Bernhardstraat 46 3862 CL Nijkerk een samenkomst gehouden.Voorganger is ds. R. van der Wolf uit Hardenberg. Aanvang 19.00 uur.


Voor nadere informatie: Tel.06 53672343 ; email: j.f.deleeuw@wanadoo.nl


Persbericht
17-02-2011 

Op zondagavond 27 februari wordt onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. vanuit de wijk Veenendaal voor de tweede maal in het kerkgebouw Bernhardstraat 46 3862 CL Nijkerk een samenkomst gehouden. Voorganger is ds. E. Hoogendoorn uit Kampen. Aanvang 19.00 uur. Voor nadere informatie, kunt u contact opnemen met:


J.F. de Leeuw uit  Ermelo; tel.06 53672343 ; email: j.f.deleeuw@wanadoo.nl

N.A.C. Smit uit  Nijkerk; tel 033 2456223; email: nacsmit@live.nl


De GK Zwijndrecht e.o. wijk Veenendaal maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland.Persbericht
21-01-2011 

Zondag 30 januari wordt onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. vanuit de wijk Veenendaal gestart met het beleggen van samenkomsten in Nijkerk. In eerste instantie één keer in de maand op zondagavond.


De samenkomst op 30 januari wordt gehouden in het kerkgebouw van de NAK, Bernhardstraat 46 3862 CL Nijkerk. Centraal zal staan: Lofzang, gebed en Woordverkondiging. Voorganger is ds. R. van der Wolf uit Hardenberg. Aanvang 19.00 uur. Na de samenkomst is er gelegenheid na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.


Voor nadere informatie, of vragen over vervoer, kunt u contact opnemen met:


J.F. de Leeuw uit  Ermelo; tel.06 53672343 ; email: j.f.deleeuw@wanadoo.nl


N.A.C. Smit uit  Nijkerk; tel 033 2456223; email: nacsmit@live.nl


De GK Zwijndrecht e.o. maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland


Elke zondagmorgen en -middag  worden in de wijk Veenendaal kerkdiensten gehouden in wijkgebouw Elim, Maanderbroekweg 14,  6718 PC te Ede. Aanvang 10.00 en 16.30 uur.


Voor meer informatie over de GKN: www.gereformeerdekerkennederland.nl.


Persbericht
12-01-2011 

Vanaf vandaag is er voor het kerkverband Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) een website online. Deze website bevat informatie en links naar de plaatselijke kerken en de predikanten van dit kerkverband.


Het adres van deze website is: www.gereformeerdekerkennederland.nl 


We zouden het op prijs stellen als u op uw website een link naar deze website opneemt.


Voor technische zaken rond deze website kunt u contact opnemen via het e-mailadres webmaster@gereformeerdekerkennederland.nl 


Voor de inhoud van de website met de adresvoerende kerk via info@gereformeerdekerkennederland.nl


Persbericht
01-01-2011 

De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (wijk Veenendaal), behorend bij het  kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland, heeft het voornemen samenkomsten te  beleggen in Nijkerk. In eerste instantie zullen deze vanaf januari 2011 één maal in de maand op zondagavond gehouden worden. Centraal zal staan: Lofzang, gebed en Woordverkondiging. Sprekers: de predikanten E. Hoogendoorn en R. van der Wolf. Plaats en tijd van de samenkomsten in Nijkerk worden binnenkort gepubliceerd.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:


J.F. de Leeuw uit  Ermelo; tel.06 53672343 ; email: j.f.deleeuw@wanadoo.nl

N.A.C. Smit uit  Nijkerk; tel. 033 2456223; email: nacsmit@live.nl
Persbericht
14-11-2010 

De Studiegroep Midden-Nederland organiseert op D.V. vrijdag 26 november 2010 een regionale avond.


Programma


De heer D.J. Bolt uit Drachten hoopt een lezing te houden onder de titel: Weg van de Waarheid.


Plaats en tijd


De regionale  avond  wordt gehouden in Het Trefpunt, Willem Alexanderplein 14, 3862 CD Nijkerk. De vergaderlokaliteit maakt deel uit van de Goede Herder kerk en is gelegen direct naast het treinstation in Nijkerk. Voor en naast het station is ruimte om te parkeren. Aanvang 20.00 uur.


Verdere informatie  studiegroepmiddennederland.nl


PERSBERICHT
11-06-2010 

"De brs. en zrs. van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt hersteld) te Veenendaal e.o. hebben onlangs besloten zich onder opzicht en tucht te stellen van de kerkenraad van de Geref. Kerk van Zwijndrecht e.o. Dit na een schriftelijke handreiking van het voorlopig kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland.

Regelmatig zullen predikanten uit dat verband, op verzoek van Zwijndrecht, ook in Veenendaal voorgaan. De diensten daar worden 's zondags gehouden in het gebouw "Elim", Maanderbroekweg 14, 6718 PC Ede. Aanvang: 10.00 u en 16.30 u."

Op zondag 27 juni 2010, in de morgendienst zal D.V. ds. R. v.d. Wolf uit Hardenberg daar voorgaan. Dan zal voor het eerst ook de doop worden bediend, en avondmaal worden gevierd met de brs. en zrs. van Veenendaal. Dat stemt allen tot grote dankbaarheid.


Persbericht
05-06-2010 

De kerken van het voorlopig kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) hebben in hun vergadering van 28 mei 2010 besloten het verzoek van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) om toe te mogen treden tot het voornoemd kerkverband, positief en met grote dankbaarheid te ontvangen.
Gesprekken tussen afgevaardigden van het kerkverband en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. mochten leiden tot toenadering en eenwording.
De kerken zien in deze ontvangen eenheid de onverdiende weldaad van de verhoogde Heiland Jezus Christus, die bijeen brengt wat bij elkaar hoort.
De gezamenlijke bede van de vier kerken blijft, dat de verbondenheid tot zegen en uitnodiging mag zijn voor allen die met hen willen staan op de grondslag van Schrift en belijdenis.Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (Matrix)

Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus)

Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (De Vijverhoeve)

Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.Contactpersoon: J.A. de Wit (scriba Kampen) jadewit@home.nl 038-3310870


Regionale Avond 9 juni 2010
21-05-2010 

Op deze avond hoopt dr. R.D. Anderson te spreken over de vrouw in het ambt.

Daarna is er volop gelegenheid om daarover met hem en met elkaar van gedachten te wisselen.

Ten slotte wordt er ruim plaats gemaakt voor onderlinge kennismaking.

Plaats en tijd

De tweede Regionale Avond vindt plaats op D.V. 9 juni a.s. in de Ontmoetingskerk,

Zevensprong 4, 2907 TK, te Capelle aan den IJssel.

Deze locatie is op eenvoudige wijze te bereiken en is gelegen nabij de afrit Capelle aan den IJssel op de A20.

De aanvang is 20.00 uur.

De entree is gratis, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.http://www.regionaleavond.nl
Persbericht
26-11-2009 

Op donderdag 26 november j.l. mochten de Gereformeerde Kerken Kampen (Ichthus), Bergentheim / Bruchterveld eo (Matrix) en Zwijndrecht e.o. overgaan tot de vorming van een voorlopig kerkverband.

Zij hebben hiertoe besloten vanwege eenheid in het geloof op basis van de Heilige Schrift, conform de gereformeerde belijdenis van de Drie Formulieren van Eenheid en de Gereformeerde kerkregering van de Kerkorde.

Het Verband Tussen genoemde kerken krijgt gestalte in het laten voorgaan van elkaars predikanten, het erkennen van elkaars Tucht en het openstellen van de avondmaalstafel voor elkaars leden naar artikel 60 KO

Tot de vorming van een kerkverband zal definitief besloten worden, Wanneer de kerken Gezamenlijk Tot de Overtuiging zijn gekomen DAT daar tijd en gelegenheid voor bestaat.

Zij zoeken de eenheid met allen die met hen willen staan op de grondslag van Gods Woord, de gereformeerde belijdenis en de Kerkorde.

Als kerk adresvoerende Zij hebben de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) Aangewezen. Postadres: Scriba J. A. de Wit, Rietkamp 5, 8266 KE Kampen.E-mailadres: scriba@kampennoord-ichthus.nlDe voornoemde kerken.Nieuws

LETOP vanaf 5 november zullen de diensten worden gehouden in het LOKET.

 

Loket Zwijndrechtse waard - Laurensvliet 2R

3331 HW  Zwijndrecht

zie pagina kerkdiensten

 

Nieuwste blog - 22-11-2017
Door lijden tot heerlijkheid
Romeinen 8: 20-21

Lees deze blog