Nieuws

Samenkomsten vanaf 5 oktober

06-10-2020 

De overheid heeft er op 5 oktober bij de kerken op aangedrongen om vanwege de coronaviruspandemie striktere regels te hanteren. Dat betekent onder meer dat het aantal bezoekers van de erediensten beperkt wordt tot dertig. Dat heeft gevolgen voor gemeenteleden en voor bezoekers.

De gemeenteleden en de vaste bezoekers zijn over de nieuwe regels geïnformeerd. Bezoek van anderen is alleen mogelijk na overleg en alleen als het aantal van dertig niet wordt overschreden.

Gasten kunnen een verzoek tot bijwonen van een kerkdienst richten aan de koster: email koster@gkzwijndrecht-eo.nl

In al de beperkingen die gelden weten wij ons afhankelijk van onze Hemelse Vader die de wereld in Zijn hand draagt.

Bijlage/  Protocol versie 4

              Indeling kerkzaal


Samenkomsten vanaf 1 juli

27-06-2020 

Na een lange tijd van quarantaine heeft de overheid aangegeven dat het vanaf 1 juli weer toegestaan is om “samenkomsten te beleggen waarbij meer 100 personen in een gebouw aanwezig zijn”. Dit betekent dat het weer toegestaan is om erediensten te beleggen op de ons gebruikelijke manier. Op 5 juli zal dit voor de eerste keer weer het geval zijn.

Er zijn wel een aantal spelregels verbonden aan het beleggen van zo’n samenkomst. De kerkenraad heeft daarom een coronaprotocol opgesteld. Dit is een document waarin regels staan waar wij ons aan gemeente aan moeten houden om een samenkomst te kunnen beleggen. De meeste regels zijn, in deze tijd, heel vanzelfsprekend.

Bezoek van gasten is mogelijk, maar wel in overleg, omdat het aantal aanwezigen niet in het kerkgebouw niet eindeloos is. Daarom het verzoek om uw bezoek vooraf door te geven aan de koster. email koster@gkzwijndrecht-eo.nl

In al de beperkingen die gelden weten wij ons afhankelijk van onze Hemelse Vader de wereld in Zijn hand draagt.

Bijlage/  Protocol versie 2

             Indeling kerkzaal

 


Coronavirus

14-03-2020 

Omdat wij tijdens de kerkdienst met veel mensen samenkomen, en ook nog eens uit verschillende regio’s komen, zijn er een aantal praktische maatregelen getroffen. Hierdoor hopen we de erediensten zo normaal mogelijk te kunnen laten verlopen. 

1.  Kwetsbare groepen (ouderen en personen met verminderde weerstand) worden geadviseerd om thuis te blijven  of als u verkouden bent, moet hoesten, of koorts heeft adviseren wij u de dienst via Internet mee te luisteren.

2.  De collecte zal niet plaatsvinden door de zak door te geven, maar zal bij wijze van uitzondering in de vorm van een deurcollecte plaatsvinden.

Wij vragen daarom uw begrip en medewerking aan bovenstaande acties. 

 


Persbericht deputaten GKN en DGK

31-01-2020 

Woensdag 29 januari 2020 hebben deputaten van GKN en van DGK elkaar ontmoet. Deze ontmoeting vond plaats op grond van de uitspraken van beide synodes waarin ze elkaar herkennen als kerken van Jezus Christus. In overeenstemming met de wederzijdse instructies is met dankbaarheid gesproken over de weg naar het samengaan in één kerkverband. De deputaten zullen zo de HERE wil in maart 2020 verder met elkaar spreken. Als er in de nabije toekomst en vanuit voortgaande besprekingen meer concreet te vertellen is, doen we daarvan opnieuw graag mededeling, middels de afgesproken organen. Voor dit moment zijn we dankbaar voor de goede en open sfeer waarin er vergaderd kon worden. We zien dat als zegen van de HERE.

Deputaten ACOBB (DGK)

Deputaten EGB (GKN)


Beroep kandidaat Jongeneel

18-12-2019 

Met dank aan onze Hemelse Vader mogen we u meedelen, dat kandidaat A. Jongeneel het beroep dat onze gemeente op hem uitbracht heeft aangenomen. 


Persbericht

07-10-2017 

Gereformeerde Kerken Nederland.

Harderwijk, 7 oktober 2017. De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.


Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

01-06-2017 

Met ingang van 18 juni 2017 start Deo Volente de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. (GKN) met kerkdiensten in Harderwijk onder verantwoordelijkheid van de GK Zwolle e.o.

De kerkdiensten worden gehouden in het gebouw Beetsstraat 17 te 3842 AJ Harderwijk. Op zondag 18 juni 2017 gaat in de morgendienst ds. R.J. Visser uit Zwolle voor. In de middagdienst ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De aanvangstijden van de diensten zijn 9:30 uur en 16:30 uur. Na de morgendienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Voor inlichtingen of informatie: www.gkharderwijkeo.nl, persoonlijk: de heer J.W. Meijer, tel. 0611510655 of via gkharderwijkeo@hotmail.com.


© 2021 GK Zwijndrecht e.o.