Nieuws

Samenkomsten vanaf 20 juni 2021

19-06-2021 

Zoals u wellicht weet, heeft de overheid de coronavirusmaatregelen verruimd en zal  de overheid naar verwachting binnenkort met nog meer versoepelingen komen. 
Iedereen is blij met de versoepelingen. Maar niemand kan overzien of er in het najaar  misschien weer een golf komt. Daarom is het goed om voorzichtig te blijven. 

Een versoepeling is, dat – afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw - er zestig  aanwezigen mogen zijn in een kerkdienst. Dat is exclusief het ‘personeel’. Het woord  ‘personeel’ wordt gebruikt als een technische term, dat we daarom bewust tussen  hoge komma’s plaatsen. De voorganger, de ouderlingen, diakenen, kosters, organist,  voorzangers en de BHV-er in de erediensten zijn geen ‘personeel’ van de kerk, maar  zij zijn dienaren van de Here. 

De kerkenraad vermoedt, dat als de erediensten weer voor ieder opengesteld 
worden, dat het aantal aanwezigen de 60 niet zal overstijgen. Dat betekent dat ieder  weer twee maal naar de kerk zou kunnen gaan. Daarom heeft de kerkenraad  besloten dat iedereen weer twee maal per zondag naar de kerk mag gaan. 

Er zijn ook versoepelingen voor wat betreft de gemeentezang. De kerkenraad heeft 
voor nu besloten om terug te gaan naar de vorige situatie, waarbij degenen die op de  voorste rij zitten, mogen zingen. Met daarbij ondersteuning van de voorzangers op de voorste rij van het middelste vak.  

Op 26-6-2021 komt de overheid naar verwachting met verdergaande versoepelingen.  De raad wil daar op wachten en dan kunnen mogelijk meerderen zingen. 

Verder blijven de bekende maatregelen voorlopig van kracht, zoals mondkapjes  dragen, afstand houden en niet langer in het kerkgebouw blijven dan nodig is. En blijf  bij verkoudheidsklachten thuis. Meer informatie is te lezen in het bijgevoegde  

Bijlage/  Protocol versie 5

             Indeling kerkzaal


Persbericht deputaten GKN en DGK

31-01-2020 

Woensdag 29 januari 2020 hebben deputaten van GKN en van DGK elkaar ontmoet. Deze ontmoeting vond plaats op grond van de uitspraken van beide synodes waarin ze elkaar herkennen als kerken van Jezus Christus. In overeenstemming met de wederzijdse instructies is met dankbaarheid gesproken over de weg naar het samengaan in één kerkverband. De deputaten zullen zo de HERE wil in maart 2020 verder met elkaar spreken. Als er in de nabije toekomst en vanuit voortgaande besprekingen meer concreet te vertellen is, doen we daarvan opnieuw graag mededeling, middels de afgesproken organen. Voor dit moment zijn we dankbaar voor de goede en open sfeer waarin er vergaderd kon worden. We zien dat als zegen van de HERE.

Deputaten ACOBB (DGK)

Deputaten EGB (GKN)


Beroep kandidaat Jongeneel

18-12-2019 

Met dank aan onze Hemelse Vader mogen we u meedelen, dat kandidaat A. Jongeneel het beroep dat onze gemeente op hem uitbracht heeft aangenomen. 


Persbericht

07-10-2017 

Gereformeerde Kerken Nederland.

Harderwijk, 7 oktober 2017. De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.


Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

01-06-2017 

Met ingang van 18 juni 2017 start Deo Volente de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. (GKN) met kerkdiensten in Harderwijk onder verantwoordelijkheid van de GK Zwolle e.o.

De kerkdiensten worden gehouden in het gebouw Beetsstraat 17 te 3842 AJ Harderwijk. Op zondag 18 juni 2017 gaat in de morgendienst ds. R.J. Visser uit Zwolle voor. In de middagdienst ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De aanvangstijden van de diensten zijn 9:30 uur en 16:30 uur. Na de morgendienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Voor inlichtingen of informatie: www.gkharderwijkeo.nl, persoonlijk: de heer J.W. Meijer, tel. 0611510655 of via gkharderwijkeo@hotmail.com.


© 2021 GK Zwijndrecht e.o.