Informatie

 De Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht en omstreken aanvaardt de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, aanvaardt de belijdenisgeschriften en aanvaardt de Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978). Deze belijdenisgeschriften kunt u vinden onder de knop Belijdenis. De Kerkorde is te vinden op //www.gereformeerdekerkennederland.nl/kerkorde/.

 
In Goes is er een wijk met de naam Gereformeerde Kerk Goes e.o. of Vliedberggemeente, zie //www.vliedberggemeente.nl/. Onder verantwoordelijkheid van kerkenraad van de GK Zwijndrecht worden daar het Woord en de sacramenten bediend voor de broeders en zusters uit die regio.
De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), zie //www.gereformeerdekerkennederland.nl/. Het verband tussen genoemde kerken krijgt onder meer gestalte in het laten voorgaan van elkaars predikanten, het erkennen van elkaars tucht, het openstellen van de avondmaalstafel voor elkaars leden naar art. 60 van de Kerkorde en het houden van meerdere vergaderingen (naar art. 28 van de Kerkorde).
Kerkenraad en gemeente zijn van harte bereid de kerkelijke eenheid te zoeken met allen die op de grondslag van Schrift en belijdenis en naar de kerkorde willen leven. 
Op 17 november 2012 werd kandidaat L. Heres bevestigd als predikant van de gemeente. De bevestiging vond plaats in de morgendienst waarin ds. R. van der Wolf voorging; in de middagdienst deed ds. L. Heres intrede in de gemeente met een preek over Openbaring 19,9. 

Geregeld gaat ds. Heres of een predikant uit het kerkverband in de erediensten voor. In de overige diensten wordt een preek gelezen. De kerkdiensten worden gehouden elke zondag om 9:30 uur en 16:30 uur in de Boomgaardkerk Dorpsstraat 42a 2995 XH Heerjansdam (voor meer info zie kerkdiensten). U bent van harte welkom.

Voor verdere informatie of een gesprek kunt u contact opnemen met de scriba: 
P.M.J. Verkuil,
Steilsteven 74, 3356 MD, Papendrecht
Tel. 06-22918465 
Email: scriba@gkzwijndrecht-eo.nl

 

© 2019 GK Zwijndrecht e.o.