Informatie


 De Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht en omstreken aanvaardt de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, aanvaardt de belijdenisgeschriften en aanvaardt de Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978). Deze belijdenisgeschriften kunt u vinden onder de knop Belijdenis. De Kerkorde is te vinden op //www.gereformeerdekerkennederland.nl/kerkorde/.

 
In Goes is er een wijk met de naam Gereformeerde Kerk Goes e.o. of Vliedberggemeente, zie //www.vliedberggemeente.nl/. Onder verantwoordelijkheid van kerkenraad van de GK Zwijndrecht worden daar het Woord en de sacramenten bediend voor de broeders en zusters uit die regio.
De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), zie //www.gereformeerdekerkennederland.nl/. Het verband tussen genoemde kerken krijgt onder meer gestalte in het laten voorgaan van elkaars predikanten, het erkennen van elkaars tucht, het openstellen van de avondmaalstafel voor elkaars leden naar art. 60 van de Kerkorde en het houden van meerdere vergaderingen (naar art. 28 van de Kerkorde).
Kerkenraad en gemeente zijn van harte bereid de kerkelijke eenheid te zoeken met allen die op de grondslag van Schrift en belijdenis en naar de kerkorde willen leven. 
Op 17 november 2012 werd kandidaat L. Heres bevestigd als predikant van de gemeente. De bevestiging vond plaats in de morgendienst waarin ds. R. van der Wolf voorging; in de middagdienst deed ds. L. Heres intrede in de gemeente met een preek over Openbaring 19,9. 

Geregeld gaat ds. Heres of een predikant uit het kerkverband in de erediensten voor. In de overige diensten wordt een preek gelezen. De kerkdiensten worden gehouden elke zondag om 9:30 uur en 16:30 uur in het Develsteincollege, Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht (zijingang aan het eind van de westvleugel). U bent van harte welkom.

Voor verdere informatie of een gesprek kunt u contact opnemen met de scriba:
Br. L. Roorda, Renettengaarde 1, 3181PW Rozenburg. Tel. 0181216493
Email: scriba@gkzwijndrecht-eo.nl
 
 
Nieuws

Gereformeerde Kerken Nederland.

Harderwijk,7 oktober 2017.

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

-------------------------------

Op DV 22 oktober hoopt Ds. R. v/d Wolf in de middagdienst voor te gaan.

Nieuwste blog - 27-09-2017
De drijvende bijl
2 Koningen 6: 1-7

Lees deze blog