Blog

Een wereldleider schept verwachtingen

 
n.a.v. Genesis 25: 19-34
 

Een nieuwe wereldleider

De wereld heeft een nieuwe leider. Tenminste, nog altijd is het zo dat Amerika tot het machtigste land ter wereld wordt gerekend. Er wordt ook wel gezegd dat de president van Amerika de leider van de zogenaamde vrije wereld is. En die nieuwe leider heet Trump.
Er is van alles van die nieuwe wereldleider te zeggen. Het was voor velen onverwacht dat hij de strijd zou winnen. Maar nu hij eenmaal president is, schept zijn leiderschap toch bepaalde verwachtingen. Voor de één wordt die verwachting uitgesproken in de leus 'Let's make America great again'. Die mensen voelen zich bevrijd. De ander verwacht vooral veel onrust en beledigingen. Die mensen zien in hem eerder het einde van de vrije wereld.
 

Verwachtingen

Verschillende verwachtingen dus bij deze wereldleider. En voor velen onverwacht dat hij de leider zou worden. De vergelijking met Christus dringt zich op. We gaan de adventstijd in. Advent gaat over de verwachting van de komst van de Messias. Hij, die de Koning van Israël is en aan wie alle volken van de aarde zich eenmaal zullen onderwerpen.
Toch zouden we ons vergissen als we menen dat het alleen maar om een vergelijking gaat. Want Christus is al gekomen in deze wereld. En Hij zal terugkomen naar deze wereld. Dat is dezelfde wereld waarin ooit de keizer van Rome wereldleider was, maar dat is ook de wereld waarin vandaag de president van Amerika wereldleider is.
Wie verwacht er vandaag nog dat Christus terug zal komen om het leiderschap van de wereld op te eisen? De opiniepeilingen en de exit-polls van de meeste media zitten er ook nu helemaal naast. Het is toch maar een handjevol christenen dat daar nog vanuit gaat?
 

Gods besluit is beslissend

De verkiezing van een president gaat niet buiten Gods besluiten om. De toekomst van de wereld ligt in Gods handen. Maar we mogen ook al weten dat God besloten heeft om Christus terug te laten komen om de rollen om te draaien.
Wereldleiders beloven welvaart, vrede en veiligheid. Christus belooft dat ook. In zijn Woord heet dat 'zegen'. Dat is exclusief verkrijgbaar bij Hem. Hij heeft het al aan Abraham beloofd: 'met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden' (Gen. 12: 3).
Gods besluit is ook de reden dat Sara en Rebekka, ondanks hun onvruchtbaarheid, kinderen kunnen krijgen. En in dit geval had God zijn besluit ook bekend gemaakt. Hij had namelijk een belofte gedaan.
 

Isaäk en Ismaël: slaven of werkelijk vrije kinderen

De geboorte van Isaäk was een regelrecht gevolg van Gods belofte. Dit in tegenstelling tot de geboorte van Ismaël. Hij was geboren uit de slavin van Sara.
De één was een kind van de belofte en de ander een kind van de slavin. De één ontvangt alles uit de hand van God, terwijl de ander er zelf voor moet werken. De één heeft alles al in God, terwijl de ander altijd maar blijft ploeteren en er nooit helemaal bij hoort.
In het Nieuwe Testament wordt nog duidelijker gemaakt dat we de zegen krijgen door Gods belofte en niet door te werken als slaven. Degene die dat verschil maakt, is niemand minder dan Jezus Christus. Hij werd geboren, omdat God dat had beloofd. Hij is zelfs gekomen om Gods belofte waar te maken. Hij heeft in onze plaats gewerkt, zodat wij alleen Gods belofte hoeven te geloven.
Juist dat vinden wij vaak moeilijk: echt alles uit handen geven en zelf niks kunnen doen. Daarom vinden velen het aantrekkelijker om de vrede te verwachten van mensen als Obama, Trump of een andere wereldleider dan van Jezus Christus. Toch is het alleen Christus die werkelijk vrij maakt.
 

Jakob en Esau: menselijke verwachtingen en Gods besluiten

In het bijbelboek Genesis wordt al zichtbaar hoe de Here dwars door alle menselijke verwachtingspatronen heen breekt. Ook in de geschiedenis van Jakob en Esau is dat het geval. Isaaks vrouw Rebekka is onvruchtbaar. De menselijke verwachting is dat de lijn van Gods zegen bij haar dood zal lopen. En als ze dan toch kinderen krijgt, ligt het in de lijn van de menselijke verwachting dat de oudste en de sterkste de grootste zegen krijgt. Hij moet het eerstgeboorterecht krijgen.
Maar de HERE draait de rollen om. Hij zorgt ervoor dat de jongste zoon het eerstgeboorterecht en dus de grootste zegen krijgt (Gen. 25:23). Pas verderop in Genesis wordt verteld hoe dat zal gaan, maar bij de geboorte is het al duidelijk. Dat zegt iets over Gods besluit. Niets van wat er in de geschiedenis gebeurt, gaat buiten Gods besluiten om. Dat is nog steeds zo in de tijd waarin wij leven. En daarom mogen wij, tegen alle menselijke verwachtingen in, vertrouwen op Gods besluiten.
 

Leider van de echte vrije wereld

Het programma van de Wereldleider, zijn eigen Woord, spreekt duidelijke taal. Op de dag van zijn definitieve overwinning zal het te laat zijn om nog van mening te veranderen. Maar dat is niet nodig. Je kunt het zien aankomen. Christus wordt de Leider van de echte vrije wereld.
Het zal Trump niet lukken om Amerika weer groot te maken. Het zal hem niet lukken om de onvrede van de Amerikaanse bevolking weg te nemen en om de welvaart terug te brengen. Het zal hem zeker niet lukken om de wereld te veranderen in een veilige omgeving.
Dat zal Christus wel lukken. Maar Hij zal dat vooral doen door de wereld vrij te maken van de zonde. Van alles wat tegen de wil van de Here ingaat en wat mensen van Hem verwijdert. Het fundament van die vrijheid heeft Hij al gelegd in deze wereld. Op Golgotha. Nu komt het erop aan om ons heil, onze vrede, bij Hem te zoeken.
 
Ds. L. Heres

 

© 2023 GK Zwijndrecht e.o.